کتاب ها
مجموعه Four Cornersشامل چهار کتاب می باشد فراگیری کل دوره در سیستم آموزشی موسسه معرفت همدان ، ١٥ ترم به طول می انجامد
کتاب Vocabulary Booster شامل صدها واژه مفید و کاربردی می باشد که از لاتین و یونانی وارد انگلیسی شده اند.
FCE یک دوره نسبتا" پیشرفته و یا پس متوسطه و یکی از معتبرترین آزمونهای بین المللی زبان دانشگاه کمبریج می باشد. کسانی که دوره FCE را به پایان رسانده می توانند انگلیسی را به راحتی و با اعتماد به نفس کامل ، مکالمه و یا مکاتبه نمایند.
اولین سطح امتحان بزرگسال می باشد که در سطح پیش متوسطه یا Pre-Intermediate قرار دارد.این امتحان در سطح A 2 شورای اروپا (Council Of Europe) و سطح Entry 2 مدارک ملی بریتانیای کبیر می باشد.
دومین امتحان بین المللی دانشگاه کمبریج جهت بزرگسالان می باشد که در سطح متوسط یا Intermediate قرار دارد. این امتحان سطح B 1 شورای اروپا ( Council Of Europe ) و همچنین سطح Entry 3 مدارک ملی بریتانیای کبیر می باشد.
زبان آموزان بزرگسال پس از گذراندن دوره New Interchange وارد دوره Passages می شوند. این دوره شامل دو کتاب می باشد که هر کتاب به مدت چهار ترم تدریس می شود.
ترکیبی از نکات دستوری و دیالوگ های کاربردی است که شامل تمرین الفبا و نوشتن ، نوار و سی دی های آواز و سرود میباشد.

استخدام

 

  
hamedanmarefatins.com  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به موسسه زبان معرفت همدان تعلق دارد